Về trường Trung cấp Vạn Tường

Trung cấp Vạn Tường tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên phát triển năng lực, khả năng tư duy sáng tạo trong thời kỳ hội nhập

Được cấp 2 bằng

Sau khi tốt nghiệp
(bằng THPT và Trung cấp)

100%

Ký hợp đồng Cam kết có việc làm

Có xe

Đưa rước học sinh

Chỉ 3.5 năm

Liên thông "vào Trung cấp ra Đại học"

Miễn 13 loại học phí

Khi nhập học

Hỗ trợ 80% học phí

Theo quy định của Nhà nước

Lãi suất 0%

Được hỗ trợ vay vốn

Được cấp học bổng

Trong suốt khóa học

Chương trình đào tạo

Đăng ký xét tuyển